Регистрација новог Налога

3 или више карактера, употребљавати само 'a-z0-9' и '-_'